forum.naziemna.info - Telewizja cyfrowa, Radio, Wideo online, VOD

Naziemna Telewizja Cyfrowa (DVB-T) => Naziemna Telewizja Cyfrowa - odbiór => Wątek zaczęty przez: Kapi w Styczeń 11, 2014, 10:54:39 am

Tytuł: CZ Frydek Mistek- Lysa Hora
Wiadomość wysłana przez: Kapi w Styczeń 11, 2014, 10:54:39 am
Witam, zdarzy³a mi siê taka sytuacja ustawiaj±c automatycznie wyszuka³o mi wszystkie muxy Polskie i tylko jeden Czeski. Co ciekawe powinno te¿ wyszukaæ mux 2 bo mux 1 i mux 2 maj± takie mase si³y (50kW). Trochê mnie to zastanawia bo takie same si³y a jednak tylko jedno odbiera. Chcia³bym odbieraæ CT Sport który jest w mux 1.
Koñcz±c dodam ¿e mieszkam w Bieruniu Nowym gdzie powinno wszystko ³adnie dzia³aæ, bo przed wichurami które przekrêci³y moj± antenê w inn± stronê Czeski mux 1 mi dzia³a³.
Tytuł: CZ Frydek Mistek- Lysa Hora
Wiadomość wysłana przez: MT w Styczeń 11, 2014, 11:15:52 am
Nie orientujê w czeskiej NTC, ale o mo¿liwo¶ci odbioru poszczególnych multipleksów nie decyduje tylko moc, ale te¿ m.in. kana³ - im wy¿szy kana³ tym antena musi byæ dok³adniej ustawiona.
Je¿eli wiatr przekrêci³ anten± to trzeba j± z powrotem ustawiæ na odpowiedni kierunek.
Tytuł: CZ Frydek Mistek- Lysa Hora
Wiadomość wysłana przez: Kapi w Styczeń 11, 2014, 12:54:54 pm
No rzeczywi¶cie masz racje co do tych kana³ów. Antenê mam ustawion± na Wis³a-Skrzyczne.
Tytuł: CZ Frydek Mistek- Lysa Hora
Wiadomość wysłana przez: MT w Styczeń 11, 2014, 01:14:40 pm
Zawsze mo¿esz lekko zmieniæ kierunek anteny - kieruj±c j± bardziej w stronê czeskiego nadajnika.