FOX SPORTS

  • 0 Odpowiedzi
  • 1275 Wyświetleń
*

Offline MT

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • 649
FOX SPORTS
« dnia: Listopad 14, 2013, 12:49:17 pm »
Jaki¶ czas temu pojawi³a siê w sieci nieoficjalna informacja zapowiadaj±ca start nowego kana³u od FOX International Channels Poland - FOX SPORTS:
http://marketingsportowy.net/fox-sports-od-stycznia-w-polsce/
Sam nadawca nie zaprzecza tym doniesieniom, ani ich nie potwierdza. Jedyne co mówi, to to, ¿e chcia³by, aby sport sta³ siê jednym z filarów oferty FOX, w tym na polskim rynku. :)
Na dzieñ dzisiejszy wiadomo tyle, ¿e FOX na polskim rynku posiada prawa do Euroligi (koszykówka mê¿czyzn), MLB (baseball) i NFL (futbol amerykañski). Obecnie wykorzystuje tylko te pierwsze prawa - Euroliga transmitowana jest na antenie kana³u FOX/HD.
No, i jeszcze jedna rzecz - FOX SPORTS ma ju¿ swoj± domenê internetow± http://foxsportstv.pl, lecz przekierowuje ona na stronê kana³u FOX/HD

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20