TVP Sport HD

 • 4 Odpowiedzi
 • 1849 Wyświetleń
*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
TVP Sport HD
« dnia: Listopad 29, 2013, 12:18:05 pm »
Telewizja Polska poinformowa³a, ¿e 12 stycznia 2014 roku uruchomi kana³ TVP Sport HD. W pierwszym miesi±cu nadawania nowa stacja publicznego nadawcy w wysokiej rozdzielczo¶ci poka¿e miêdzy innymi - Mistrzostwa Europy w Pi³ce Rêcznej, Puchar ¦wiata w Skokach Narciarskich - Wisla i Zakopane i Turniej WTA w Pary¿u. Na antenie TVP Sport HD bêd± transmitowane równie¿ dwie wielkie imprezy - Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Soczi 2014 oraz Mistrzostwa ¦wiata w Pi³ce No¿nej - Brazylia 2014.
W zwi±zku uruchomieniem kana³u TVP Sport w wysokiej rozdzielczo¶ci nowy atrakcyjny wygl±da zyska tak¿e Studio 7 przy ul. Woronicza 17, które jest wykorzystywane przez kana³ sportowy publicznego nadawcy.
Jak na razie nie ma informacji o dostêpno¶ci TVP Sport HD w poszczególnych platformach satelitarnych.

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
TVP Sport HD
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 27, 2014, 10:53:35 pm »
Cytuj
naziemna_info napisa³(a):

Jak na razie nie ma informacji o dostêpno¶ci TVP Sport HD w poszczególnych platformach satelitarnych.


Polsat tak siê bije o jak najwiêkszy rozmiar swojej oferty programowej to niech zadowol± tych co maj± udostêpnione TVP Sport w SD, by do³±czyæ te¿ w HD.
Ale zapewne to zrobi± jak bêdzie mi siê koñczy³a ju¿ umowa z CP, której na 100% nie podpiszê. I tyle bêdzie mojego ogl±dania TVP Sport w HD.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
TVP Sport HD
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2014, 12:18:37 am »
Przecie¿ TVP Sport HD jest dostêpny w tym samym pakiecie co TVP Sport SD czyli w Sport HD. Chyba, ¿e mówisz o jakim¶ promocyjnym udostêpnieniu dla abonentów ni¿szych pakietów?

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
TVP Sport HD
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2014, 06:38:34 am »
Cytuj
naziemna_info napisa³(a):

Przecie¿ TVP Sport HD jest dostêpny w tym samym pakiecie co TVP Sport SD czyli w Sport HD. Chyba, ¿e mówisz o jakim¶ promocyjnym udostêpnieniu dla abonentów ni¿szych pakietów?

Posiadam pakiet PREMIUM Cyfrowego Polsatu i niestety nie mam TVP Sport HD. Polsat nie udostêpni³ w systemie HD po mimo ¿e masz w sk³adzie pakietu w formie SD.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
TVP Sport HD
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2014, 10:07:16 am »
Równie¿ posiadam pakiet Premium i mam dostêp do TVP Sport HD. Tak, wiêc kana³ TVP Sport HD jest dostêpny w ofercie Cyfrowego Polsatu. :)
Gdyby¶ chcia³ kontynuowaæ dyskusjê na temat Cyfrowego Polsatu to zapraszam do odpowiedniego dzia³u. :)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20