Tele5

  • 0 Odpowiedzi
  • 1007 Wyświetleń
*

Offline MT

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • 649
Tele5
« dnia: Grudzień 18, 2013, 05:35:30 pm »
Od stycznia 2014 roku Tele5 bêdzie oferowane reklamodawcom przez nowego brokera reklamowego:

Cytuj
17 grudnia br. IDMnet i spó³ka Mediasat, nadawca stacji Tele5, podpisa³y umowê na wy³±czno¶æ w zakresie obs³ugi reklamowej. Od stycznia 2014 roku IDMnet bêdzie odpowiadaæ za sprzeda¿ i planowanie czasu reklamowego kana³u Tele5.

¬ród³o: IDMnet

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20