STARS.TV

 • 10 Odpowiedzi
 • 2505 Wyświetleń
*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
STARS.TV
« dnia: Grudzień 23, 2013, 11:15:06 pm »
STARS.TV to stosunkowo nowy - niedawno skoñczy³ rok i jednocze¶nie - wed³ug wielu - najlepszy kana³ muzyczny na polskim rynku telewizyjnym.

Co pisze o sobie sama ekipa STARS.TV?

Cytuj
STARS.TV powsta³a z mi³o¶ci do muzyki.
Jeste¶my telewizj± muzyczn± i tylko muzyk± siê zajmujemy. Robimy to co potrafimy najlepiej, gramy! Specjalnie wybrane i wyselekcjonowane najwiêksze przeboje wielu dekad. Stars TV lubi "klasykê". Lata 60-te, 70-te, 80-te i 90-te to jest to co nas porusza. Wspomnieñ czar a i muzycznie jako¶ tak bardziej z "dusz±" ni¿ dzi¶.

Nie znaczy to jednak, ¿e zamykamy siê na muzykê wspó³czesn±. W¶ród setek i tysiêcy nowych nagrañ tak¿e zdarzaj± siê pere³ki i je tak¿e mo¿na us³yszeæ w STARS.TV

LATA 60-TE ( The Beatles, The Doors, The Animals )
LATA 70-TE ( Bee Gees, Bob Marley, Abba )
LATA 80-TE ( Queen, Michael Jackson, The Police )
LATA 90-TE ( Whitney Houston, Dr. Alban, Roxette )
LATA 2000 ( Jennifer Lopez, Nickelback, Shakira )

W STARS.TV okre¶lenie "telewizja muzyczna" rozumiemy dos³ownie. Dlatego te¿ nie pokazujemy seriali, reality show ani ¿adnych innych programów. Natomiast ogromn± wagê przywi±zujemy do tworzonej przez nas "playlisty". Wk³adamy w to duszê i serce, czujemy muzykê i cieszymy siê d¼wiêkami. "The BEST of MUSIC" tak¿e zobowi±zuje...

Najlepsza muzyka, najlepsze teledyski! W Stars Tv kochamy przeboje i tylko te najwiêksze przeboje gramy. Nie eksperymentujemy, nie odkrywamy i nie mówimy co musisz polubiæ. Dajemy Ci to co ju¿ lubisz. Tylko w Stars Tv gwiazda za gwiazd± i hit za hitem.

A co Wy macie do powiedzenia na temat STARS.TV?

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
STARS.TV
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2014, 04:28:51 pm »
Widzê, ¿e niewiele macie do powiedzenia, a szkoda, bo STARS.TV to ¶wietna stacja muzyczna, która od 3 lutego 2014 roku ma mo¿liwo¶æ nadawania na drugim i trzecim lokalnym multipleksie Naziemnej Telewizji Cyfrowej. ;)

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
STARS.TV
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2014, 04:51:02 pm »
Szkoda ¿e nie w MUX1 . Bo chocia¿ by³by jaki¶ porz±dny kana³ z kultowymi hitami a nie taki shit nowoczesny któr± oferuje Eska i Polo.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
STARS.TV
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 03, 2014, 05:12:07 pm »
Na pewno wielu fanów STARS.TV ¿a³uje, ¿e stacja nie jest dostêpna na ogólnopolskim multipleksie, ale te dwa lokalne multipleksy to te¿ co¶, a dok³adniej mówi±c - kilka milionów potencjalnych nowych widzów.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
STARS.TV
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2014, 10:14:34 am »
Na stronie KRRiT ju¿ jest dostêpna decyzja koncesyjna dla STARS.TV:
http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-koncesji-i-decyzji/details,35628.html
Co ciekawe, nadawca STARS.TV z³o¿y³ wniosek o koncesjê jako zagraniczny nadawca - z Czech.

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
STARS.TV
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2014, 07:18:47 am »
Cytuj
naziemna_info napisa³(a):

Na pewno wielu fanów STARS.TV ¿a³uje, ¿e stacja nie jest dostêpna na ogólnopolskim multipleksie, ale te dwa lokalne multipleksy to te¿ co¶, a dok³adniej mówi±c - kilka milionów potencjalnych nowych widzów.

Szczerze przyznam ¿e na samym poczatku nadawania tej stacji by³o na co¶ popatrzeæ, pos³uchaæ, powspominaæ. Teraz zrobi³a siê tzw. oklepanka. Kiedy bym nie w³±czy³ to s± te same piosenki a w wiêkszo¶ci Queen, Ace of Base czy Roxette. Nudne to siê robi i nie wiem czy taki kana³ powinien zab³ysn±æ na multipleksie.
Równie¿ TVP Rozrywka nie zachwyca emituj±c non stop kabarety.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
STARS.TV
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2014, 10:04:40 am »
Mo¿e po prostu masz pecha? ;)
A mówi±c powa¿niej to czêstsze emitowanie wybranej grupy piosenek zapewne wynika z tego, ¿e wed³ug badañ ogl±dalno¶ci ciesz± siê one najwiêksz± popularno¶ci±.

*

Offline Poland

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 33
STARS.TV
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 31, 2015, 10:38:26 am »
Nie wiem jak wed³ug was ale Stars TV powinien byæ dostêpny drog± naziemn± na którym¶ z ogólnopolskich multipleksów. To samo zreszt± tyczy siê innych polskojêzycznych stacji które nadaj± przekaz niekodowany (czyli FTA) na satelicie :)
Opis w budowie :D

*

Offline Analyse

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 2
Odp: STARS.TV
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 28, 2018, 07:30:27 pm »
E, MTV Rocks nie przebija.
Zzzzzzzzt

*

Offline arour

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 2
Odp: STARS.TV
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 02, 2018, 04:54:15 pm »
Nic specjalnego w zasadzie. Muzyka jest w porządku, ale nic nowego się tam nie dzieje od dłuższego czasu.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Odp: STARS.TV
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 12, 2019, 10:22:05 pm »
A co ma się dziać, skoro kanał ma na celu puszczać klasyki?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20