Telewizja TVT

  • 1 Odpowiedzi
  • 1689 Wyświetleń
*

Offline MT

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • 654
Telewizja TVT
« dnia: Grudzień 24, 2013, 12:00:38 pm »
Telewizja TVT jest pierwsz± w historii okrêgu rybnickiego koncesjonowan± telewizj± nadaj±c± swój program w formie rozsiewczej. Telewizjê TVT tworzy m³ody zespó³ dziennikarzy i pracowników technicznych, legitymuj±cych siê do¶wiadczeniem zawodowym.

Program Telewizji TVT po¶wiêcony jest wy³±cznie tematyce regionalnej. Telewizjê TVT interesuje wszystko co dotyczy mieszkañców okrêgu rybnickiego. Z kamerami towarzyszy wszystkim wa¿niejszym, interesuj±cym, ciekawym a czasem zabawnym wydarzeniom jakie maj± miejsce w regionie. Najwa¿niejszym atutem programu jest szybka i obiektywna informacja, tak aby telewidzowie mogli codziennie, na bie¿±co ¶ledziæ to czym ¿yje region. Telewizja TVT relacjonuje wydarzenia sportowe, a tak¿e przygl±da siê ¿yciu kulturalno-spo³ecznemu. Nie ogranicza siê do relacjonowania. Pomaga tak¿e telewidzom w rozwi±zywaniu ich problemów.
¬ród³o opisu: Telewizja TVT

*

Offline Serah

  • Nowy użytkownik
  • *
  • 3
Odp: Telewizja TVT
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2019, 11:30:13 am »
Poogladalabym ja sobie znowu
A ty juz poznałaś dobrodziejstwa https://sinial.pl/opinie/?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20