Golden Media Wizard HD Vote

  • 0 Odpowiedzi
  • 3022 Wyświetleń
*

Offline MT

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • 649
Golden Media Wizard HD Vote
« dnia: Styczeń 26, 2014, 09:11:05 pm »
Golden Media Wizard HD Vote

Odbiornik HD z DVB-S/S2, DVB-T/T2 i DVB-C. Satelitarno-naziemno-kablowy odbiornik cyfrowy HDTV PVR Ready niemieckiej firmy Golden Media wyposa¿ony w czytnik kart i gniazdo CI.

Odbiera programy w DVB-S, DVB-S2, DVB-T/T2 oraz co go odró¿nia od innych w DVB-C. G³ówn± cech± dekodera jest obs³uga nowej generacji standardu transmisji - DVB-T2, co oznacza poprawê jako¶ci i zasiêgu programów. Dziêki wej¶ciom USB, dekoder daje mo¿liwo¶æ odtwarzania i rejestrowania tre¶ci na dysku zewnêtrznym.

Czytnik kart  i gniazdo na modu³ CAM otwieraj± dostêp do dowolnej p³atnej telewizji nadawanej w wysokiej rozdzielczo¶ci.

Golden Media Wizard HD Vote oferuje ponadto dziêki z³±czu LAN mo¿liwo¶æ korzystania z takich serwisów internetowych, jak: Radio Internetowe, Youtube, Youporn, Picasa, Vimeo, Rss, Pogoda, Google Maps.

Cechy produktu:
     - Odbiór kana³ów wysokiej rozdzielczo¶ci (High Definition do 1080p)
     - Pe³ne wsparcie dla d¼wiêku E-AC3 (Dolby Digital Plus)
     - Obs³uga 8 programowalnych timerów
     - 8 list kana³ów ulubionych, TV i Radio
     - Funkcja szybkiego wyszukiwania kana³ów dla pakietów (TNK, Cyfrowy Polsat, nc+
     - Obs³uga teletekstu i napisów ekranowych
     - Obs³uga DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
     - Obs³uga standardów MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264
     - Kompatybilny z systemami DVB-S, DVB-S2, DVB-T i DVB-T2, DVB-C
     - Gniazdo CI

Specyfikacja:
     - 1 x CI ( slot na modu³y dostêpu warunkowego np. Polsat, nHD)
     - 1 x CA ( czytnik kart )
     - WIFI wsparcie poprzez USB ( nale¿y dokupiæ osobny adapter)
     - Full HD
     - Wsparcie HDMI CEC
     - WEB TV - os³uga serwisów internetowych jak Youtube, Youporn, Vimeo i wiêcej.
     - obs³uga formatów: Divx, Xvid, MKV, WMV, AVI, itp
     - 2 x USB
     - wyj¶cie HDMI 1.3
     - wy¶wietlacz VFD
     - gniazda RCA (Audio, L & R) analogowe
     - 1 x Scart
     - port RJ45 Ethernet
     - cyfrowe wyj¶cie audio
     - interfejs RS 232 do aktualizacji listy kana³ów
     - obs³ugiwane rozdzielczo¶ci wideo: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
     - wielojêzyczne menu ekranowe
     - funkcja Zoom
     - automatyczne wyszukiwanie kana³ów
     - wyszukiwanie kana³ów poprzez fast scan
     - funkcja Blind-scan

¬ród³o opisu: Golden Interstar

GM Wizard HD Vote posiadam od pi±tku. S³u¿y mi on do odbioru bezp³atnych kana³ów Naziemnej Telewizji Cyfrowej oraz p³atnej oferty satelitarnej. Pierwsze wra¿enia z u¿ytkowania tego odbiornika s± g³ównie pozytywne. Na plus na pewno mogê zapisaæ szybko¶æ prze³±czania kana³ów. W porównaniu do mojego poprzedniego odbiornika (marka Opticum) prze³±czanie kana³ów odbywa siê szybko, a nawet bardzo szybko. I nie wa¿ne czy prze³±czamy z kana³u SD na HD, czy z kana³u satelitarnego na naziemny. Oczywi¶cie, kana³y satelitarne jak i naziemne s± dostêpne z poziomu jednej listy kana³ów. Na minus zapisa³bym EPG. Nie radzi sobie ono ze sprawnym wczytywaniem opisów audycji. Dla mnie problemem jest tak¿e fakt, ¿e przej¶cie na inny kana³ w EPG powoduje prze³±czenie na ten kana³.

Gdyby kto¶ przymierza³ siê do zakupu tego odbiornika albo mia³ z nim jaki¶ problem to proszê siê nie krêpowaæ tylko pisaæ w tym temacie. :D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20