Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja

 • 37 Odpowiedzi
 • 11160 Wyświetleń
*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 03, 2014, 02:10:53 pm »
Cytuj
naziemna_info napisa³(a):

Pierwszy to kana³ z muzyk± disco polo. Ma siê zwaæ Disco Polo Music.

Podkre¶lasz ¿e "Ma siê zwaæ" - czyli ¿e ma, a czy bêdzie?! Jeszcze jednego nie zrobili a ju¿ o drugim my¶l±? Brakuje jeszcze w ich zestawieniu kana³u erotycznego. Co do nazwy "Disco Polo Music" to mo¿e zmieniæ na "Disco Polsat Music" ? :D*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 03, 2014, 02:21:31 pm »
To wynika tylko z tego, ¿e jestem ostro¿ny. ;)
Na razie sprawa wygl±da tak, ¿e Telewizja POLSAT, która nale¿y do Cyfrowego Polsatu, chce uruchomiæ w najbli¿szym czasie cztery kana³y:
 - dwa kana³y muzyczne, w tym Disco Polo Music,
 - Polsat Film 2,
 - Polsat News Plus.

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 03, 2014, 03:31:36 pm »
Brakuje jeszcze Polsat Ksi±dz , Polsat Kibol i Polsat Rolnik Ta stacja wydaje niepotrzebne pieni±dze na ¿enuj±ce kana³y.
Przyk³ad Polsat Romans, kana³ z powtórkami z Polsatu Cafe.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 03, 2014, 03:59:13 pm »
Ale dzia³a na wolnym rynku i mo¿e uruchamiaæ kana³y jakie tylko sobie za¿yczy. :)

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 04, 2014, 07:33:50 am »
Cytuj
naziemna_info napisa³(a):

Ale dzia³a na wolnym rynku i mo¿e uruchamiaæ kana³y jakie tylko sobie za¿yczy. :)

Dok³adnie. Lecz niech nie my¶l± sobie ¿e ludzie to postacie przyspawane do fotela czy ³ó¿ka i bêd± lud¼mi zniewolonymi przez Polsat i ich chlebem bêdzie ich produkt. To my¶li tak tylko cz³owiek który che³pi siê swoim pomys³em i produkcj±, ¿yj±c z my¶l± ¿e on jest gór± nad wszystkim.
Prawdê mówi±c, Polsat nie stworzy³ jeszcze kana³u w którym znalaz³em jakie¶ konkretne zainteresowanie.
Jak kiedy¶ gdzie¶ przeczyta³em tak i tu siê powtórzê; "...ju¿ sobie posmarowa³em nim kanapki..."*

Offline Adam9292

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 12
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 04, 2014, 08:06:34 am »
Kiedy¶ by³a nowa o polsacie kids ale sprawa  ucich³a  owy kana³ startowa³ w konkursie
Proszê stawiaæ kropeczki na koñcu zdania, a nazwy w³asne pisaæ wielkimi literami.
Administrator.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 04, 2014, 10:36:43 am »
Dzisiaj dosta³em informacjê od Kino Polska TV, ¿e Stopklatka TV w Cyfrowy Polsacie bêdzie dostêpna w wersji SD. Co zapewne oznacza tyle, ¿e w najbli¿szym czasie wersji HD nie bêdzie.

*

Offline Adam9292

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 12
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 11, 2014, 12:23:07 pm »
Mi siê wydaje ¿e w dniu 15 marca wystartuje prócz stopklatki tv tak¿e tvp abc dodadza i puls 2
Proszê stawiaæ kropeczki na koñcu zdania, a nazwy w³asne pisaæ wielkimi literami. Proszê te¿ nie zapominaæ o przecinkach i polskich znakach diakrytycznych.
Jednocze¶nie informujê, ¿e otrzymujesz drugie pisemne ostrze¿enie.
Administrator.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 11, 2014, 12:47:05 pm »
TVP ABC to kana³, który nadaje ju¿ od prawie miesi±ca.

*

Offline Adam9292

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 12
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 11, 2014, 01:27:32 pm »
Mi siê wydaje ¿e bêdzie tak ¿e w sobotê mo¿e ukazaæ siê tvp abc

*

Offline karol83

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 2
  • www.montaze-anten.pl
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 16, 2014, 11:12:21 pm »
Czy znane są juz jakieś szczegóły?
Pozdrawiam

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 17, 2014, 05:48:50 am »
Cytuj
karol83 napisa³(a):

Czy znane s± juz jakie¶ szczegó³y?

Mianowicie czego? Kogo?
TVP ABC w CP ? Wydaje mi siê ¿e jak ju¿ jest na MUX-ie to powinno wystarczyæ. Nie do¶æ ¿e jest za tzw. FREE to ludzie upominaj± siê z pytaniami kiedy Polsat bêdzie udostêpnia³ w swojej ofercie programowej. Jednym s³owem bezsens!*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 17, 2014, 07:02:54 pm »
Nie ka¿dy posiada dekoder combo, a dla wielu prze³±czanie miêdzy dekoderem satelitarnym a odbiornikiem czy telewizorem DVB-T jest zbyt uci±¿liwe. Nie ka¿dy te¿ ma mo¿liwo¶æ odbioru sygna³u DVB-T (np. za spraw± dziwactw spó³dzielni mieszkaniowych).

*

Offline tusia20

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 3
 • Człowiek staje się tym, o czym myśli. - R.W. Emers
Odp: Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 29, 2018, 03:34:34 pm »
ja zrezygnowalam z cyfrowego polsatu bo po prostu co z tego ze jest tani jak ma mala liczbe fajnych kanalow... nic ciekawego jak dla mnie

*

Offline Porezgada

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 1
Odp: Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 30, 2018, 01:29:02 pm »
Ja również - zainwestowałem w IPTV i śmiga. Moja starsza mama ma w Orange no i jej wystarcza. A kiedy to wgl Cyfrowy Polsat stanieje?
Siemka

*

Offline Godzik

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 3
Odp: Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 29, 2018, 07:18:18 pm »
Nie stanieje a w dodatku będą mieli coraz mniej do zaoferowania :)

*

Offline Sputnik

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 3
Odp: Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 06, 2018, 08:48:35 am »
Tez nie lubie Cyfrowego Polsatu. Mala oferta, brak wiekszosci topowych stacji satelitarnych... bida z nędzą.

*

Offline Amzonr

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 5
Odp: Nowości w Cyfrowym Polsacie - dyskusja
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 10, 2018, 10:21:14 am »
Ktoś jeszcze z tego w ogóle korzysta? :P

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20