Kupię lub przyjmę

 • 6 Odpowiedzi
 • 1361 Wyświetleń
*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
Kupię lub przyjmę
« dnia: Luty 20, 2014, 04:30:01 pm »
Interesuje mnie zakup lub pozyskanie dekodera DVB-T.
Otó¿ 15 lutego pojawi³ siê na multipleksie 1, kana³ o tematyce dzieciêcej pod nazw± jak sami wiemy TVP ABC.
Pomy¶la³em ¿e zrobiê ma³y prezent, niespodziankê dzieciom w O¶rodku Rehabilitacyjno Wychowawczym (OREW) w Mielcu dostarczaj±c im telewizor by mog³y dla urozmaicenia czasu jaki tam spêdzaj±, umo¿liwiæ ogl±danie TVP ABC.
Telewizor mam lecz niestety potrzebny do niego jest dekoder i antena. Antenê postaram siê zakupiæ od s±siada za ma³e pieni±dze. Niestety ale zakup dekodera jest dla mnie troszkê za kosztowny.
Je¶li mia³by kto¶ na zbyciu taki dekoder, bêdê wdziêczny wraz z dzieæmi które napewno uciesz± siê z tego ¿e mog± wspania³e bajeczki ogl±daæ podczas rehabilitacji.
Je¶li kto¶ chcia³by odwiedziæ stronê OREW-u to zapraszam; http://psouu.mielec.pl/*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Kupię lub przyjmę
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2014, 04:40:09 pm »
Mo¿e warto zwróciæ siê do jakiego¶ lokalnego dystrybutora albo producenta takiego sprzêtu? :)
A mo¿e do Fundacji, np. Fundacji Polsat:
http://www.fundacjapolsat.pl/

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
Kupię lub przyjmę
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2014, 07:22:13 am »
Sprawa siê rozstrzygnê³a. Znalaz³em ma³ego sponsora który nie do¶æ ¿e zakupi³ dekoder to jeszcze zakupi³ antenê (identyczn± jak± ja mam) i ju¿ wszystko jest zainstalowane tam gdzie mia³o to byæ.
Czyli nic jak cieszyæ siê z planu jaki zak³ada³em.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Kupię lub przyjmę
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2014, 09:08:56 am »
No to super. Gratulujê udanej akcji. :)

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
Kupię lub przyjmę
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 22, 2014, 04:39:41 pm »
Dziêkujê :)
Lecz powsta³a nowa inicjatywa przy której potrzebujemy pomocy. Piszê potrzebujemy gdy¿ chodzi o ca³± rzeszê ludzi którzy maj± co¶ wspólnego z OREW - Mielec.
Mianowicie OREW w Mielcu przy ul. Wojs³awskiej bierze udzia³ w akcji ;  TO DLA MNIE WA¯NE pod has³em: Weekendowe wsparcie.
O¶rodek potrzebuje jak najwiêcej g³osów.
Je¶li jeste¶cie w internecie i macie chwilkê na to by pomóc tym którzy potrzebuj± pomocy, oddajcie g³os.
Bli¿sze info zamie¶ci³em na swoim profilu na Facebook-u.
Mam nadziejê ¿e nie bêdzie to przeszkod± dla Was jak i tej strony ¿e og³aszam tu tak± akcjê.
Oto link ; https://www.facebook.com/photo.php?fbid=221500141375269&set=a.104789749712976.1073741828.100005458537362&type=1&theater*

Offline lusinda

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 2
 • Trzeba dojrzeć, żeby dojrzeć.
Odp: Kupię lub przyjmę
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 18, 2018, 11:28:13 am »
Wystarczy miec telewizor z nowszej generacji i wszystko gra i buczy ;D A kiedys te zatelity montowac trzeba bylo i niewiadomo co

*

Offline Dishe19

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 3
Odp: Kupię lub przyjmę
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 12, 2018, 10:25:29 am »
Innego telewizora już nie nie wyobrażam niż smarttv :P

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20