TVP1 HD

 • 8 Odpowiedzi
 • 2420 Wyświetleń
*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
TVP1 HD
« dnia: Kwiecień 13, 2014, 10:07:34 pm »
W maju TVP1 poka¿e dwa mecze ekstraklasy:
25 maja Legii Warszawa z Ruchem Chorzów
oraz
28 maja Pogonii Szczecin z Legi± Warszawa.
Wed³ug mnie szkoda ¿e tylko 4 mecze mo¿e na sezon pokazywaæ TVP1.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
TVP1 HD
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2014, 10:19:19 am »
Tak to ju¿ jest, ¿e prawa dla kana³u otwartego s± bardzo skromne. Ale dla mnie wiêksz± szkod± jest to, ¿e przy tak ograniczonych prawach pokazywane s± tylko mecze Legii Warszawa.

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
TVP1 HD
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 09, 2014, 12:23:35 am »
Jestem zawiedziony poziomem komentarzu Eurowizji. Mowienie o tym ze Austria MUSI awansowac 5 razy jest bez sensu poniewaz denerwuje to widza ktory nie lubi austriackiego piosenkarza/piosenkarki.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
TVP1 HD
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 09, 2014, 01:03:47 am »
Arturowi Orzechowi po prostu udzieli³y siê emocje. Gdyby Austria, czyli wed³ug Orzecha i pewnie te¿ wielu innych osób murowany faworyt do awansu, zosta³a wymieniona zaraz na pocz±tku to nie by³oby a¿ tak emocjonalnie, ale zapewne w³a¶nie taki cel mieli organizatorzy Eurowizji wymieniaj±c Austriê na samym koñcu.

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
TVP1 HD
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 09, 2014, 10:47:06 pm »
Zobaczymy jutro. Mam nadziejê ¿e przez ca³y konkurs nie bêdzie t³uk³ o Austrii a zacznie komentowaæ obiektywnie i ze wsparciem dla Polaków.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
TVP1 HD
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 09, 2014, 11:26:35 pm »
Jak do tej pory Orzech wspiera³ Polaków. Zazwyczaj to wsparcie polega³o na tym, ¿e intensywnie zachêca³ Poloniê do g³osowania na reprezentantów Polski. Tak, wiêc podejrzewam, ¿e tym razem bêdzie podobnie. ;)

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
TVP1 HD
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 09, 2014, 11:29:07 pm »
Komentatorem nie jest z³ym tylko móg³by byæ obiektywny i nie mówiæ ¿e ta reprezentacja musi wygraæ lub awansowaæ. Pozatym oby trans z Austrii nie wygra³ tej Eurowizji bo to by by³a kompromitacja.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
TVP1 HD
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 09, 2014, 11:42:34 pm »
Najlepiej by by³o, gdyby Konkurs Piosenki Eurowizji 2014 wygra³a reprezentacja Polski. ;)

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
TVP1 HD
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 12, 2014, 03:38:23 pm »
Niestety, Polska nie wygra³a. Zajê³a dopiero, a mo¿e a¿, patrz±c na poprzednie wystêpy, 14. miejsce. Wygra³a reprezentantka Austrii - Conchita Wurst.
Pocieszaj±ce na pewno jest to, ¿e gdyby braæ pod uwagê tylko g³osy widzów to Polska zajê³aby 5. miejsce.
Na pewno z Eurowizji zadowolona jest Telewizja Polska, która transmitowa³a konkurs - fina³ ogl±da³o niemal 5 mln widzów (sumuj±c ogl±dalno¶æ TVP1 i TVP Polonia):
http://www.naziemna.info/news.php?readmore=1836
A z Artura Orzecha jestem zadowolony. Jak zwykle ¶wietnie siê sprawdza³ jako zachêcaj±cy Poloniê do g³osowania na Polskê. ;)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20