Smartfon, tablet i phablet TV Mobilna

  • 0 Odpowiedzi
  • 2203 Wyświetleń
*

Offline MT

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • 649
Smartfon, tablet i phablet TV Mobilna
« dnia: Maj 01, 2014, 08:54:37 pm »
Smartfony i tablety TV Mobilna to urz±dzenia ze zintegrowanym tunerem DVB-T, które umo¿liwiaj± ogl±danie kana³ów nadawanych w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Dziêki nim u¿ytkownicy mog± ogl±daæ wszystkie bezp³atne kana³y Naziemnej Telewizji Cyfrowej, zarówno w jako¶ci SD, jak i HD, a tak¿e planowane jest wdro¿enie dostêpu do p³atnej oferty us³ugi TV Mobilna, która dzisiaj oferuje pakiet 8 telewizyjnych i 12 radiowych kodowanych kana³ów premium.

Zastosowanie w jednym urz±dzeniu technologii internetowej transmisji danych i DVB-T to najbardziej efektywny z punktu widzenia konsumpcji pasma sposób dostarczania u¿ytkownikowi multimedialnej rozrywki. Dziêki zintegrowanemu tunerowi DVB-T u¿ytkownicy bêd± mieli dostêp w swoim smartfonie do szerokiej oferty telewizyjnej dostarczanej drog± rozsiewcz±, która nie zajmuje pasma sieci telekomunikacyjnej, a jako¶æ us³ugi zawsze bêdzie najlepsza - niezale¿nie od tego czy bêdzie z niej korzysta³ jeden czy kilka milionów u¿ytkowników.
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20