TVP Historia

  • 0 Odpowiedzi
  • 927 Wyświetleń
*

Offline MT

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • 649
TVP Historia
« dnia: Maj 03, 2014, 10:45:41 pm »
Siedem lat temu - 3 maja 2007 roku, Telewizja Polska rozpoczê³a nadawanie kana³u TVP Historia. Przez siedem lat stacja dorobi³a siê niez³ych wyników ogl±dalno¶ci - pierwsze miejsce w¶ród kana³ów historycznych i drugie w¶ród du¿o liczniejszego grona kana³ów dokumentalnych. Niestety, ju¿ tak dobrze nie mo¿na mówiæ o w³asnych produkcjach TVP Historia, bo przez te siedem lat stacja wyprodukowa³a 70 (ponad 70) filmów dokumentalnych i reporta¿y, a to oznacza, ¿e na rok przypad³o trochê wiêcej ni¿ 10 filmów, a na miesi±c nieca³y film.
Wiêcej w:
http://www.naziemna.info/news.php?readmore=1798

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20