Naziemna Telewizja Cyfrowa - brak sygnału

 • 29 Odpowiedzi
 • 15981 Wyświetleń
*

Offline karina2111

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 4
Naziemna Telewizja Cyfrowa - brak sygnału
« dnia: Lipiec 10, 2014, 07:54:20 pm »
Witam,
mam nadziejê, ¿e pomo¿ecie.
Mam tv Samsung UE32EH4000 kupi³am antene vivanco tva 301. A sygna³u brak. Nie wiem teraz czy to wina tv czy anteny. Tv podobno ma wbudowany tuner i wystarczy pod³±czyæ tylko antene i wyszukaæ kana³y(tak powiedziano w sklepie).
Nie wiem, mo¿e co¶ ¼le pod³±czam?

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
brak sygnału
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 10, 2014, 07:59:49 pm »
Na pewno postaramy siê pomóc. :)

Na pocz±tek powied¼, gdzie chcesz odebraæ telewizjê naziemn±, tj. gdzie mieszkasz?

*

Offline karina2111

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 4
brak sygnału
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 10, 2014, 08:01:19 pm »
Cytuj
naziemna_info napisa³(a):

Na pewno postaramy siê pomóc. :)

Na pocz±tek powied¼, gdzie chcesz odebraæ telewizjê naziemn±, tj. gdzie mieszkasz?


¦l±sk, dok³adniej ¦wiêtoch³owice:)

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
brak sygnału
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 10, 2014, 08:15:34 pm »
W Twojej lokalizacji odbiór wewnêtrzny teoretycznie powinien byæ mo¿liwy, ale skoro nie odbiera, to trzeba bêdzie pobiegaæ z anten± po domu. ;)
Na pocz±tek postaraj siê ustawiæ antenê jak najbli¿ej okna. Nastêpnie zobacz, czy co¶ siê zmienia, gdy regulujesz wzmocnienie anteny (od minimum do maksimum) - gdzie¶ przy antenie powinno byæ jakie¶ pokrêt³o. ;)

*

Offline karina2111

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 4
brak sygnału
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 10, 2014, 08:19:00 pm »
No jest pokrête³ko, to ten wzmacniacz, tak? My¶la³am, ze skoro na maxie nie odbiera to juz klapa

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
brak sygnału
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 10, 2014, 08:23:06 pm »
Tak, to powinno byæ to pokrêt³o.
Wszystko zale¿y od sytuacji, tj. jak mocny sygna³ dociera do Twojej lokalizacji. Je¿eli ten sygna³ jest dobry, to takie maksimum wzmocnienia mo¿e szkodziæ.

*

Offline karina2111

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 4
brak sygnału
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 10, 2014, 08:25:33 pm »
Wystraszy³am siê, ¿e mam co¶ nie tak z tv lub ¿e antenê z³± kupi³am:( bo to nie s± ¿adne zak³ócenia tylko "czarne pud³o" z komunikatem "brak sygna³u" ;)

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
brak sygnału
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 10, 2014, 08:31:26 pm »
Je¿eli chodzi o antenê, to moim zdaniem lepszym rozwi±zaniem by³aby ma³a antena zewnêtrzna, np.:
http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_dipol_3-21-69_dvb-t_A0315.htm
Ale skoro jest pokojowa i teoretycznie dobre warunki, to mo¿na i z pokojow± spróbowaæ. :)

*

Offline Kamil

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 11
brak sygnału
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 16, 2014, 04:50:54 pm »
Witam podobny problem takie samo tv tylko ¿e na dekoderze dvb - t ma jako¶æ 100 % Si³a 100% a na tv mam tylko poziom b³êdów 2000 a si³a sygna³u na 0%  nie wyszukuje kana³ów :( . A co ciekawe nawet bez pod³±czonej anteny  poziom b³êdów w tv nadal jest 2000 . Jak kto¶ zna rozwi±zanie to napiszcie  . :D

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
brak sygnału
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 16, 2014, 06:04:17 pm »
Jaka antenka ?

*

Offline Kamil

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 11
brak sygnału
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 16, 2014, 06:13:09 pm »
Siatkowa pod dachem 60 km do nadajnika Kraków/ Chor±gwica :).

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
brak sygnału
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 16, 2014, 07:17:41 pm »
A model telewizora na pewno taki sam jak u kole¿anki @karina2111? Bo to trochê dziwne, ¿e przy tej samej antenie odbiór na dekoderze jest wrêcz doskona³y, a na telewizorze nic.

*

Offline Kamil

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 11
brak sygnału
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 16, 2014, 07:23:04 pm »
A to  jest  samsung  UE32EH5300  taki  mam tv dziwne to tak jak by anteny nie bylo a dekodrze smiga ja juz nie mam pomys³ów  :(.

*

Offline SatExpert

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 26
  • www.light.tvpolsat.info
brak sygnału
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 16, 2014, 08:28:50 pm »
Mo¿e zasilacz od wzmacniacza pad³? Kiedy¶ za czasów analogu mia³em z tym problem ;)
Golden Media UNI-BOX 2 Combo:
● CP: Premium Max (Moduł SmarCAM-3 CI Plus "legacy")
● TNK: Smart HD+
● TivùSat HD (Moduł SmarCAM TivùSat)

*

Offline Kamil

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 11
brak sygnału
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 16, 2014, 08:34:43 pm »
W Antenie ? :D

*

Offline SatExpert

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 26
  • www.light.tvpolsat.info
brak sygnału
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 16, 2014, 08:39:14 pm »
Tak ;)
Golden Media UNI-BOX 2 Combo:
● CP: Premium Max (Moduł SmarCAM-3 CI Plus "legacy")
● TNK: Smart HD+
● TivùSat HD (Moduł SmarCAM TivùSat)

*

Offline Kamil

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 11
brak sygnału
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 16, 2014, 08:40:26 pm »
Nie mam zasilacza mam koñcówk metalow± na konicu kabla od anteny i t± koñcówk metalow± mam w piêt±.do dekodera a w puszce przy antenie wszystko do krecone :) .Przepraszam @AG   ¿e ¼le napisa³em.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
brak sygnału
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 17, 2014, 09:38:55 am »
A jak wygl±da sprawa ustawieñ w telewizorze? Spójrz w  Menu -> Kana³ -> Kraj czy Menu -> Kana³ -> Antena.

*

Offline Kamil

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 11
brak sygnału
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 17, 2014, 09:43:13 am »
Jest ustawione na Polskê :).

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
brak sygnału
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 17, 2014, 10:05:06 am »
A ustawienia dla anteny?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20