Gdańsk - odbiór T-DAB+

  • 0 Odpowiedzi
  • 1060 Wyświetleń
*

Offline MT

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • 649
Gdańsk - odbiór T-DAB+
« dnia: Styczeń 09, 2015, 07:00:25 pm »
Pochwalê siê, ¿e dzi¶ uda³o mi siê odebraæ trzeci multipleks radiowy (MUXR-3) Naziemnego Radia Cyfrowego, którego emisja prowadzona jest z obiektu RTCN Gdañsk / Chwaszczyno. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to du¿y sukces ;), gdy¿ emisja prowadzona jest z moc± zaledwie 10 kW, a sygna³ odebra³em w miejscu oddalonym ponad 65 km od nadajnika.
Sygna³ MUXR-3 odebra³em za pomoc± odbiornika Dual DAB 4RS oraz wbudowanej w odbiornik anteny teleskopowej:
http://www.dual.de/produkte/digitalradio/dab-4rs/

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20