Stacje diecezjalne

  • 0 Odpowiedzi
  • 640 Wyświetleń
*

Offline Poland

  • Nowy użytkownik
  • *
  • 33
Stacje diecezjalne
« dnia: Maj 31, 2015, 10:19:30 am »
W naszym kraju podobnie jak w przypadku stacji lokalnych wiele jest tak¿e stacji diecezjalnych którym to dedykowany bêdzie niniejszy temat.
Je¿eli chodzi o stacje najbli¿ej mojego miejsca zamieszkania to poza sieci± Radia Plus w Krakowie i Rabce funkcjonuje tak¿e RDN z oddzia³amiw Tarnowie i Nowym S±czu. Nadawca ten operuje a¿ czterema czêstotliwo¶ciami z których to wszystkie za wyj±tkiem 88,2 z Krynicy s± odbierane w mojej okolicy. RDN przez dzieñ oferuje tematykê lokaln±, w porze kolacyjnej (17 - 21:30) modlitwy i audycje religijne a wieczorem (po 21:30) audycje autorskie które to pojawiaj± siê tak¿e za dnia w weekendy.
A jak wygl±da kwestia stacji diecezjalnych w waszej okolicy? Zapraszam do rozmowy na ten temat :)
Opis w budowie :D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20