Radio Maryja

 • 4 Odpowiedzi
 • 866 Wyświetleń
*

Offline Poland

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 33
Radio Maryja
« dnia: Maj 31, 2015, 10:25:21 am »
Radio Maryja - najbardziej kontrowersyjna rozg³o¶nia religijna w Polsce nadaj±ca na zasadzie koncesji ogólnopolskiej.
Od strony technicznej najwiêksz± wad± tej rozg³o¶ni jest niestety fakt ¿e ze wzglêdu na zbyt du¿± ilo¶æ czêstotliwo¶ci jej nadajniki po prostu ¶miec± radiowy eter utrudniaj±c nie raz odbiór innych stacji radiowych.
Zarz±dzaj±ca stacj± Fundacja Lux Veritatis jest te¿ w³a¶cicielem nadaj±cej m.in drog± naziemn± TV Trwam.
Opis w budowie :D

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Radio Maryja
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 31, 2015, 11:32:48 am »
Fundacja Lux Veritatis nie jest nadawc± Radia Maryja. Radio Maryja i TV Trwam ³±czy tylko osoba Tadeusza Rydzyka. ;)

*

Offline Poland

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 33
Radio Maryja
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 31, 2015, 01:25:57 pm »
To w takim razie proszê o wskazanie w³a¶ciwego nadawcy tej stacji radiowej :)
Opis w budowie :D

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Radio Maryja
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 31, 2015, 02:24:03 pm »
Spieszê z informacjê. Nadawc± Radia Maryja jest Prowincja Warszawska Zgromadzenia Naj¶wiêtszego Odkupiciela (Redemptory¶ci).

*

Offline Poland

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 33
Radio Maryja
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 31, 2015, 06:15:00 pm »
Bardzo bym zatem prosi³ o poprawê nazwy tematu na w³a¶ciw± - z góry dziêkuje :)
Opis w budowie :D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20