TVP Regionalne (nie Regionalna) - TVP Gdańsk, Bydgoszcz etc...

 • 3 Odpowiedzi
 • 1264 Wyświetleń
*

Offline Leinad

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 2
TVP Regionalne (nie Regionalna) - TVP Gdańsk, Bydgoszcz etc...
« dnia: Sierpień 17, 2015, 06:07:58 pm »
Dzieñ dobry,

mam dekoder jednej z platform cyfrowych (w sumie dwa dwóch popularnych platform ;) ). Czy istnieje mo¿liwo¶æ ustawienia odbioru TVP Regionalnych (mieszkam na terenie woj. pomorskiego) a wiêc przede wszystkim TVP Gdañsk ? Czy jednak musia³bym mieæ "czysty" dekoder do odbioru telewizji naziemnej i dopiero wówczas istnieje mo¿liwo¶æ odbierania TVP Gdañsk ?

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
TVP Regionalne (nie Regionalna) - TVP Gdańsk, Bydgoszcz etc...
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 17, 2015, 06:20:22 pm »
Na satelicie dostêpna jest tylko wersja warszawska.

Nie trzeba mieæ czystego dekodera do odbioru telewizji naziemnej, bo s± te¿ brudne dekodery, czyli takie, które umo¿liwiaj± np. odbiór i z satelity, i z nadajników naziemnych. Takie dekodery okre¶la siê mianem COMBO.

Je¶li np. masz ofertê Cyfrowego Polsatu to ich dekoder musia³by¶ wymieniæ (nie wiem czy od strony formalnej co¶ takiego jest mo¿liwe) na modu³ CAM z kart± i taki modu³ wpi±æ do dekodera COMBO.

Do niedawna sam korzysta³em z takiego rozwi±zania - na jednej li¶cie mia³em TVP Warszawa z satelity i TVP Gdañsk z naziemnej.

Sprawd¼ te¿ czy przypadkiem Twój telewizor nie odbiera telewizji naziemnej. Je¿eli tak, to mo¿esz do niego pod³±czyæ antenê naziemn± i ogl±daæ TVP Gdañsk w taki sposób, ¿e chc±c obejrzeæ ten kana³ prze³±czysz sygna³ z dekodera na telewizor. ;)

*

Offline Leinad

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 2
TVP Regionalne (nie Regionalna) - TVP Gdańsk, Bydgoszcz etc...
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 17, 2015, 06:26:18 pm »
Czyli jedyna opcja przy odbiorze z satelity np. nc+/Cyfrowym Polsacie, by mieæ np. TVP Gdañsk jest wykorzystanie dekodera COMBO i jak rozumiem i tak nie ma pewno¶ci czy siê to da po³±czyæ i odbieraæ ?

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
TVP Regionalne (nie Regionalna) - TVP Gdańsk, Bydgoszcz etc...
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 17, 2015, 06:46:04 pm »
Nie orientujê siê do koñca, ale chyba niektóre dekodery nc+ umo¿liwiaj± odbiór równie¿ telewizji naziemnej. Musia³by¶ siê zorientowaæ w jakim¶ ich punkcie albo na forach, które traktuj± o platformach satelitarnych.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20